Historie

COMAGRIN, a.s. navazuje na obchodní činnost OLEASPOL, a.s., jejíž akcionáři se rozhodli v r. 2011 postupně ukončit činnost.

OLEASPOL, a.s. vznikla v r. 1990 jako nová společnost, která byla komoditně a personálně vyčleněna z tehdejší akciové společnosti pro zahraniční obchod Koospol, a.s. a navazovala na profesionální tradice obchodní skupiny 16 a.s. Koospol, která byla zaměřena na spolupráci s tuzemskými podniky tukového průmyslu.

S postupem let se komoditní spektrum přizpůsobovalo aktuálním tržním podmínkám, a i vlivem privatizace a restrukturace českého průmyslu dospělo do současné úrovně. OLEASPOL, a.s. po celou dobu svého trvání důsledně dbala na profesionální úroveň své činnosti, čehož dokladem byly i dlouhodobě pozitivní výsledky.

S ohledem na tradice a výsledky se část zaměstnanců, se souhlasem dosavadních vlastníků OLEASPOL, a.s., rozhodla pokračovat v obchodní činnosti pod novým názvem COMAGRIN, a.s.